سرطان تخمدان

سرطان تخمدان اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود،به تنهایی  با جراحی قابل درمان می باشد.اما در مراحل پیشرفته،علاوه بر جراحی نیاز به شیمی درمانی وجود دارد که بر حسب شرایط بیمار و مرحله بیماری،قبل یا بعد از جراحی انجام می شود و بعد ازاتمام شیمی درمانی جهت پیشگیری از عود ، داروی خوراکی برای طولانی مدت تجویز می گردد.با…

اونکولوژی یعنی چه؟

معنی اونکولوژی چیست؟ اونکولوژی از ریشه یونانی می باشد که متشکل از دو کلمه اونکو به معنای تومور، توده یا حجم و لوژی به معنای مطالعه است . اونکولوژی زنان شاخه فوق تخصصی از رشته تخصصی زنان و زایمان می باشد که به تشخیص و درمان سرطان های زنان می پردازد. اونکولوژیست: 1- به تشخیص سرطان کمک و مرحله بیماری…