مراقبت هاي پزشكي زنان

مراقبت‌های اولیه،ارائه خدمات بهداشتی منسجم و قابل دستیابی است که توسط پزشکان ارائه می‌شود. این کار با هدف تشخیص و پیشگیری از تولد تا مرگ برای افراد ضروری است که در نهایت سبب رضایت‌مندی از زندگی می‌شود. این مراقبت‌ها در هر سنی با توجه به شرایط فرد تقسیم بندی می‌شود و اولویت‌ها به آنها اعلام می‌شود. تقسیم بندی اين خدمات…

جلوگیری از سرطان

زندگی سالم در پیشگیری از سرطان موثر است.ورزش و  تغذیه از اصول زندگی سالم هستند. شعار همیشگی علم پزشکی «پیشگیری بهتر از درمان» است.براساس این شعار،با افزابش دانش بشری و پیشرفت علم و شناخت علل ایجاد کننده کانسرها وسیر پیشرفت بالینی ابن ضایعات،روشهای غربالگری برای بعضی سرطانها شناخته شده است. توصیه می شود همه‌ی افراد در سنین مختلف با توجه…