اخذ نوبت از پذيرش 24
مراجعين محترم می توانند از طریق سامانه پذیرش 24 از وضعیت نوبت ها مطلع شده و آن را دریافت کنند.
اخذ نوبت از نوبت دات آي آر
همچنین مراجعین محترم می توانند از طریق سامانه نوبت دات آي آر وضعیت نوبت ها را استعلام و نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.